اگر به اطراف‌تان نگاهی کرده باشید، می‌بینید برای هر مشکلی می‌تواند راه‌حلی خلق شود تا نیاز عده‌ای را برطرف کند. استارتاپ‌ها شکل می‌گیرند تا
رضایت و خرسندی مشتری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی کسب‌وکارهای نوپا است. سرمایه اصلی این کسب‌وکارهای نوآور که ارزشی متمایز ارائه می‌کنند و درعین‌حال از محدودیت
مجموعه ای از افراد می باشد با تخصص های مختلف در سازمان که برای هدف مشابهی تلاش می کنند. کسب و کار برای فراهم کردن نیازهای