مهارت های ارتباطی برای موفقیت در تمامی نقش ها و عنوان ها نقش حیاتی دارند، ‌اما مهارت های به خصوصی وجود دارند که مختص
بر اساس تحقیقات مرکز استعداد و نوآوری سازمان تحقیقاتی نیویورک، یکی از اصطلاحات جدیدی که در دایره لغات رهبری شکل گرفته و به عنوان
  کارمندان خوب چه مزیت‌هایی برای یک سازمان به همراه دارند؟ شکی نیست که یکی از مهم‌ترین دارایی‌های یک سازمان، کارکنان آن هستند.  هر
شما قادرید سرمایه بیشتری برای کسب و کارتان جذب کنید، کارمندان بیشتری استخدام کنید، و ماشین آلات بیشتری بخرید، اما زمان جزو معدود مطاع هایی است
برای دست یافتن به عملکرد پرثمر در محل کار خود، باید نقاط قوتتان را بشناسید و از آنها بهره ببرید. همچنین، باید بدانید که