مارکتینگ پلن و طراحی برنامه بازاریابی و ابزار کلیدی مالی برای سرمایه گذاری
مقدمه در دنیای پویای تجارت امروز، داشتن یک برنامه بازاریابی جامع و منسجم برای هر کسب و کاری، چه کوچک و چه بزرگ، امری
بازاریابی عصبی
بازاریابی عصبی چیست؟ بازاریابی عصبی یک حوزه رو به رشد در بازاریابی است که علوم اعصاب شناختی، اقتصاد و روانشناسی را ترکیب می کند
مزایای برندسازی شخصی: اعتماد به نفس و رضایت مندی بیشتر دیده شدن بیشتر در بازار ایجاد تمایز در بازار اعتبار و قدرت بیشتر کنترل و
جمله ای از فیلیپ کاتلر: اینترنت برنده های زیادی ایجاد می کند و کسانی که تاخیر کنند را دفن خواهد کرد. یک تعریف آسان
شما بازاریابی را چگونه می بینید؟ چه اطلاعاتی درمورد این بحث دارید؟ تحویل ارزش محصول از تولیدکننده به مصرف کننده را بازاریابی می نامند. بازاریابی فقط
مذاکره موفق نیازمند آن است که به طور موثری طرف مقابل را متقاعد کنید. وقتی می خواهید بر طرف مقابل تاثیر بگذارید، لازم است فرصت
مذاکره کنندگان به این دلیل سر میز مذاکره می آیند که معتقدند نیازهایشان با مذاکره برآورده می شود. برای برآورده سدن این نیازها مذاکره کنندگان، سبک