هیئت پروژه

امین پردازش
امین پردازش

نقش ها و مسئولیت ها

هیئت پروژه، جواب گوی شرکت، مدیریت طرح یا مشتری برای موفقیت پروژه است و اختیار هدایت پروژه از طرف شرکت، مدیریت طرح یا مشتری را دارد، همان گونه که در فرمان پروژه مستند شده است.

همچنین هیئت پروژه مسئول ارتباطات بین تیم مدیریت پروژه و ذی نفعان خارج از تیم (برای نمونه، شرکت، مدیریت طرح یا مشتری) است.

ممکن است هیئت پروژه براساس مقیاس، پیچیدگی، اهمیت و ریسک پروژه، برخی از وظایف را به ضمانت گر پروژه، فردی جدا، تفویض نماید. همچنین ممکن است هیئت پروژه تصمیمات مرتبط با تغییرات را به اختیاردار تغییر تفویض نماید.

مسئولیت های عمومی:

طی شروع مقدماتی و آغازین، هیئت پروژه:

 • تائید دامنه های پروژه با همکاری شرکت، مدیریت طرح یا مشتری
 • تصویب خلاصه پروژه
 • تصویب برنامه مرحله برای مرحله آغازین
 • اختیار دادن شروع پروژه
 • تصمیم گیری که آیا اختیاردار تغییر استفاده شود یا خیر، اگر بله توافق در خصوص سطح اختیار تخصیص داده شده
 • قراردادن مقیاس برای رتبه بندی موضوعات
 • قرار دادن مقیاس برای اولویت بندی درخواست های تغییر و عدم انطباق
 • تصویب قرارداد تامین کننده (اگر ارتباط بین مشتری و تامین کننده از نوع تجاری است)
 • تصویب مستندات آغاز پروژه و اجزای آن، شامل متناسب سازی
 • اختیار دادن شروع پروژه

طی پروژه، هیئت پروژه:

 • قرار دادن دامنه ها برای هر مرحله مدیریتی و تصویب برنامه های مرحله
 • اختیار دادن هر مرحله مدیریتی و تصویب توصیفات محصول برای هر مرحله
 • تصویب برنامه های موارد خاص زمانی که پیش بینی ها، تعدی از دامنه های سطح مرحله مدیریتی را پیش بینی نمایند.
 • اطلاع رسانی ذی نفعان همان گونه که در رویکرد مدیریت ارتباطات تعریف شده است (شامل آگاه سازی شرکت، مدیریت طرح یا مشتری درباره پیشرفت پروژه)
 • تامین راهنماهای کلی و جهت پروژه تا اطمینان حاصل نماید که پروژه قابل دوام در محدوده محدودیت ها باقی می ماند.
 • پاسخ گویی به درخواست مشورت از طرف مدیر پروژه
 • اطمینان از آن که ریسک ها به نحو اثربخشی پیگیری و مدیریت می شوند.
 • تصویب تغییرات (مگر آن که به اختیاردار تغییر تفویض شده باشد)
 • تصمیم گیری درباره موضوعات ارجاع شده
 • تصویب محصولات تکمیل شده

در پایان پروژه، هیئت پروژه:

 • تامین تضمین این که کلیه محصولات به نحو رضایت بخشی، تحویل داده شده اند.
 • تامین تضمین این که کلیه معیارهای پذیرش تامین شده اند.
 • تائید پذیرش محصول پروژه
 • تصویب گزارش پایان پروژه و اطمینان از این که موضوعات، درس ها و ریسک ها مستند و به فرد مناسب منتقل شده اند.
 • اجازه دادن توزیع گزارشات درس ها و توصیه های اقدامات بعدی
 • انتقال مسئولیت برای به روزرسانی رویکرد مدیریت منافع به شرکت، مدیریت طرح یا مشتری
 • اختیار دادن خاتمه پروژه و ارسال یادداشت خاتمه پروژه به شرکت، مدیریت طرح یا مشتری

شایستگی ها:

برای موفقیت، هیئت پروژه:

 • اختیار کافی برای تصمیم گیری، تصویب برنامه ها و اختیار دادن کلیه اختلافات ضروری از برنامه های مرحله را دارد.
 • اختیار کافی برای تخصیص منابع به پروژه را دارد.
 • توانمندی کافی برای نماینده بودن علایق کسب و کار، کاربر و تامین کننده را دارد.
 • به صورت ایده آل طی حیات پروژه، همراه آن باقی می ماند.

شایستگی های کلیدی عبارتند از:

منبع: مدیریت پروژه های موفق با PRINCE2

دوره های مجازی مرتبط با مدیریت پروژه در سایت هم آموز:

– آموزش نرم افزار primavera p6

– برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای 

– شخصیت شناسی و رفتار شناسی

و سایر دوره ها در حوزه مدیریت پروژه …

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط