سیستم ابری یا ابر (cloud) چیست؟ سیستم های ابری ابزاری فناناپذیر برای ذخیره سازی اطلاعات هستند که هیچوقت از بین نمی روند. این سیستم
فناوری آموزش آنلاین یک بازار پر رونق را برای مدارس و دانشگاه ها فراهم کرده که شکل جدیدی از یادگیری و آموزش را به وجود آورده
سه فضیلت بازیکن تیم ایدئال فضیلت سوم : هوشمندی (Smart) از میان این سه فضیلت ، این یکی بیش از بقیه نیاز به تشریح کردن دارد،