تفکر سیستمی چیست؟

راحیل علی گودرزی
راحیل علی گودرزی
تفکر سیستمی و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی

تفکر سیستمی رویکردی برای درک و توصیف سیستم‌ها و فرایندهای درون کسب‌و‌کار با تجزیه و تحلیل عناصر و تعاملات آنهاست. می توانید از تفکر سیستمی استفاده کنید تا کسب‌و‌کار خود را به عنوان مجموعه‌ای از روابط و تأثیرات بین افراد و عناصر غیرانسانی در نظر بگیرید.

این عناصر و تعامل آنها با هم یک سری اثرات را ایجاد می کند. با درک نحوه تعامل عناصر مختلف با یکدیگر، بینشی در مورد اینکه چگونه تغییرات هر یک از عناصر ممکن است بر سیستم کلی یا عملکرد کسب‌و‌کار شما تأثیر بگذارد، به دست می‌آورید.

تفکر سیستمی رویکردی جامع برای درک و توصیف سیستم‌ها و فرآیندهای درون کسب‌وکار است که از طریق تجزیه و تحلیل عناصر و تعاملات بین آن‌ها به دست می‌آید. با بهره‌گیری از تفکر سیستمی، می‌توانید کسب‌وکار خود را به‌عنوان یک مجموعه پیچیده از روابط و تأثیرات متقابل بین افراد، فرآیندها و عناصر غیرانسانی مشاهده کنید.

در این رویکرد، هر عنصر و تعامل آن با دیگر عناصر نقشی مهم در ایجاد نتایج و اثرات مختلف ایفا می‌کند. با بررسی دقیق نحوه تعامل این عناصر، شما می‌توانید درک عمیقی از چگونگی تأثیرگذاری تغییرات در هر یک از عناصر بر سیستم کلی کسب‌وکار و عملکرد آن به دست آورید.

به عنوان مثال، در یک سازمان، عناصر انسانی مانند کارکنان و مشتریان، و عناصر غیرانسانی مانند فناوری‌ها، فرآیندها و منابع مالی وجود دارند. هر یک از این عناصر به نحوی با یکدیگر در ارتباط هستند و تغییر در یکی از آن‌ها می‌تواند تأثیرات زنجیره‌ای بر سایر عناصر داشته باشد. با استفاده از تفکر سیستمی، می‌توانید پیش‌بینی کنید که چگونه بهبود در یک بخش، مانند افزایش کارایی در فرآیند تولید، می‌تواند منجر به بهبود کلی در عملکرد سازمان و رضایت مشتریان شود.

به طور خلاصه، تفکر سیستمی به شما این امکان را می‌دهد که کسب‌وکار خود را به‌صورت یک کل یکپارچه ببینید و با درک تعاملات پیچیده بین اجزای مختلف، تصمیمات هوشمندانه‌تری برای بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف استراتژیک اتخاذ کنید. این رویکرد نه تنها به شناسایی مشکلات و چالش‌ها کمک می‌کند، بلکه به یافتن راه‌حل‌های پایدار و مؤثر نیز یاری می‌رساند.

تفکر سیستمی

مزایای تفکر سیستمی

البته که اجرای تفکر سیستمی، مزایای تفکر سیستمی در محیط کار به شرح زیر است:

بهبود کارایی:

تفکر سیستمی به شناسایی راه‌های بهبود کارایی و صرفه جویی در منابع مورد استفاده سازمان کمک می‌کند. وقتی به تعاملات عناصر انسانی و سیستم‌های کوچک‌تر در کل سازمان نگاه کنید، می‌توانید اشکالاتی را برای اصلاح پیدا کنید که از قبل به آن فکر نکرده‌ بودید.

کاهش خطر اشتباهات:

تفکر سیستمی به شما کمک می‌کند تا اثر اشتباهات خود را به حداقل برسانید. نگاه کردن به کل سازمان به عنوان یک مجموعه به شما امکان می‌دهد اثر تغییرات احتمالی را پیش‌بینی کرده و برای آینده تصمیم‌گیری کنید همچنین می‌توانید مزایای به دست آمده را با هزینه‌ی صرف شده مقایسه کرده تا ببینید این کار ارزش انجام دادن داشته است یا خیر.

انعطاف پذیری:

شما می‌توانید تفکر سیستمی را در هر زمینه یا صنعتی به کار ببرید. تفکر سیستمی به عنوان چارچوبی از تفکر در مورد هر سیستم قابل استفاده است و بر اساس ساختار و اهداف سازمان تعیین می‌شود.

ساده‌سازی:

تفکر سیستمی با یافتن نقاطی که فعالیت‌های یک زیر سیستم بر سایرین می‌گذارد و ادغام اهداف پروژه‌های مختلف در کسب‌وکار رسیدن به اهداف را آسان‌تر می‌کند. اگر هر دو پروژه در جهت اهداف مشابه کار کنند، رهبران می‌توانند راه هایی را برای ادغام دو پروژه برای صرفه جویی در زمان و منابع شناسایی کنند.

ایجاد فرصت های جدید:

مطالعه سیستم یک سازمان و تعاملات بین عناصر آن به شما در توسعه ایده ها و نوآوری های جدید کمک می‌کند. همچنین به شما امکان می‌دهد مشکلات را به سرعت شناسایی کرده و راه حل های جدیدی را برای این مشکلات پیشنهاد دهید.

کم کردن تاثیر اشتباهات :

اشتباهات زمانی اتفاق می‌افتد که شما بدون تحقیق یا تجزیه و تحلیل صحیح تصمیم می گیرید. تفکر سیستمی به شما کمک می‌کند تا عواقب اشتباهاتتان در تصمیم گیری را پیش بینی کنید و تاثیر آنها بر سیستم را به حداقل برسانید. تجزیه و تحلیل سیستم قبل از تصمیم گیری در مدیریت آن بسیار مهم است.

اجزای تفکر سیستمی

اجزای رویکردهای تفکر سیستمی به شرح زیر است:

به هم پیوستگی

هر یک از عناصر یک سیستم با یکدیگر ارتباط دارند. هر سیستم شامل عناصر و زیرسیستم‌هایی است که دارای بخش‌هایی با تعامل دائمی با یکدیگر هستند و ممکن است چندین رابطه علی و معلولی بین این عناصر وجود داشته باشد. اعمال یک عنصر می‌تواند به روش‌های مختلف بر عناصر دیگر تأثیر بگذارد و به طور بالقوه باعث واکنشی شود که کل سیستم را تحت تأثیر قرار دهد.

سنتز

سنتز شامل درک این است که چگونه بخش های مختلف سیستم می توانند با هم کار کنند تا به عنوان یک سیستم کامل شناخته شوند. موفقیت کل سیستم می تواند به تعامل ترکیبی عناصر آن بستگی داشته باشد. سنتز سیستم در مورد تجزیه و تحلیل یک سیستم برای تعیین نحوه اتصال عناصر آن و نحوه تکمیل یکدیگر برای رسیدن به نتیجه مطلوب است.

خروجی

فعل و انفعالات درون سیستم می تواند نتایج غیر خطی ایجاد کند که ممکن است پیش بینی آنها فقط با بررسی عناصر به‌صورت جداگانه دشوار باشد. شما می توانید با استفاده از درک خود از سنتز، سیستم را بهبود ببخشید.

حلقه های بازخورد

استفاده از حلقه بازخورد به معنای نظارت بر سیستم و عناصر آن است و استفاده از اطلاعات به دست آمده از آن برای اطلاع از تغییراتی است که ایجاد می کنید. ممکن است حلقه های بازخورد زیادی بین عناصر سیستم رخ دهد زیرا همه آنها به هم مرتبط هستند. هنگامی که متوجه شدید که چگونه بر آن تأثیر می‌گذارند، می‌توانید حلقه‌های بازخورد را مشاهده کرده و در آن مداخله کنید تا رفتار سیستم را بهبود ببخشید.

علیت

علیت نحوه تأثیرگذاری یک عنصر بر عنصر دیگر در یک سیستم پویا است. درک علیت می تواند به شما کمک کند تصمیم بگیرید که چه زمانی و چگونه در حلقه های بازخورد مداخله کنید تا تغییر دلخواه در سیستم ایجاد شود. مفهوم علیت توانایی رمزگشایی روابط علت و معلولی خاص عناصر در یک سیستم است که برای نگاشت سیستم ها ضروری است.

تفکر سیستمی به شما کمک می‌کند تا کسب و کار خود را بررسی کنید و در قسمت های مورد نیاز زمینه هایی برای تغییر را شناسایی و نتایج آن را پیش بینی کنید. این مدل ذهنی برای ترسیم تعاملات و نتایج می تواند به شما کمک کند از تفکر علت و معلولی خطی خارج شوید و راه حل های جدیدی برای مشکلات در نظر بگیرید. درک تفکر سیستمی می تواند به شما در رهبری و توسعه پیشرفت های کسب و کارتان کمک کند.

تفکر سیستمی با تحلیل سنتی متفاوت است:

دیدگاه: تحلیل سنتی عناصر موجود در یک سیستم را به طور جداگانه در نظر می گیرد، در حالی که تفکر سیستمی به تعاملات آن عناصر و ویژگی های نوظهور ناشی از آن می نگرد.

فرض: تحلیل سنتی فرض می‌کند که مشکلات یک علت و راه‌حل خاص دارند، در حالی که تفکر سیستمی تشخیص می‌دهد که یک مشکل می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد و راه‌حل ساده ای برای آن وجود نداشته باشد.

هدف: تحلیل سنتی تلاش می‌کند تا عناصر فردی را برای بهبود نتیجه اصلاح کند، در حالی که تفکر سیستمی تلاش می‌کند تا با اصلاح تعاملات بین بخش‌های درون سیستم، نتیجه را بهبود بخشد.

روش: تجزیه و تحلیل سنتی یک فرآیند گام به گام را برای دستیابی به یک نتیجه معین ترسیم می کند، در حالی که تفکر سیستمی اجازه می دهد چندین نقطه ورود به فرآیند را در نظر گرفته شود و حلقه های بازخورد را در سیستم در نظر بگیرد.

تفکر سیستمی برای رسیدگی به مشکلات مهم بسیار کارساز است. اگر سعی کرده اید مشکل یک کسب و کار را حل کنید، اما موفق نشدید با یک رابطه علت و معلولی ساده آن را به طور کامل توضیح ‌دهید. تفکر سیستمی می تواند به شناسایی سایر زمینه های علت و معلولی کمک کند و راه های جدیدی را برای رسیدگی به مسائل پیچیده تر پیشنهاد دهد.

تفکر سیستمی

نحوه تمرین تفکر سیستمی در محل کار

در اینجا 10 مرحله برای پیاده سازی تفکر سیستمی در محل کار آورده شده است:

1. سیستم را همانطور که در حال حاضر کار می کند بررسی کنید:

زیرسیستم ها، مانند حسابداری یا منابع انسانی برای یک سازمان را شناسایی کنید. عناصر موجود در این زیرسیستم‌ها، از جمله افراد، فناوری و محیط فیزیکی را در نظر بگیرید. به نتایج این زیرسیستم ها و کل سیستمی که در حال حاضر وجود دارد فکر کنید. نمودار سیستم خود را با داده های تاریخی مقایسه و بررسی کنید که آیا سیستم شما به درستی نتایج رفتار گذشته را پیش بینی می کند ؟

2. مشکلی را که می خواهید به آن رسیدگی کنید، شناسایی کنید

تفکر سیستمی برای مشکلات طولانی مدت و پیچیده بهترین است. چنین مسائلی احتمالاً به دلایل مختلف ایجاد شده و شناسایی و پیاده سازی راه حل برای آن زمان‌بر است. شاید بهتر باشد با مشکلات کوچکتر و قابل مدیریت شروع کنید و در طول زمان پیچیدگی ایجاد کنید. ابتدا نمودار نحوه عملکرد سیستم را بررسی و سپس به کشف نقاطی که در آن ها خلا وجود دارد، بپردازید.

3. یک شریک پیدا کنید:

شما می توانید دیدگاه های بیشتری را به نمودار سیستم، مشکلات شناسایی شده خود و راه حل های ممکن با کار با افراد دیگر بیاورید. انتخاب شرکا از بخش های دیگر می تواند مفید باشد.

4. مشکل را درک کنید

توجه داشته باشید، معمولا مشکل و راه حل آن ناشی از یک شخص یا یک عنصر از سیستم نیست سعی کنید پیچیدگی ها و عناصر مربوط به مشکل‎ را کشف کنید از تفکر سیستمی برای بررسی وضعیت سازمان با دیدگاهی جدید استفاده کنید.

5. مداخلات را شناسایی کنید

مداخلات احتمالی از جمله ایجاد یا از بین بردن پیوند میان عناصر موجود، فاصله افتادن بین فعالیت‌ها، کند شدن یا تسریع فرآیند را شناسایی کنید. هنگامی که به دنبال مناطقی برای ایجاد تغییر هستید، می‌توانید به جای مبادله عناصر فردی مانند استخدام یک کارمند جدید یا جایگزینی نرم‌افزار رایانه، روی تعاملات میان این عناصر تمرکز کنید.

6. راه حل ها را انتخاب کنید

به دنبال تغییراتی باشید که برای بلندمدت پایدار باشند. ایجاد ترکیبی از تغییرات متعدد از درون ساختار سیستم ممکن است موثرترین روش باشد.

7. تغییر را آسان کنید

هنگام بحث در مورد راه حل های پیشنهادی، لازم است به این نکته که تحلیل شما از سیستم همیشه در حال تغییر است توجه کنید. مشارکت دادن کارکنانی که تغییرات پیشنهادی مستقیماً بر آنها تأثیر می گذارد بسیار مفید است، چراکه با درک استدلال پشت آن، احتمال بیشتری دارد که آنها با تغییرات مثبت سازگار شوند. میتوانید دیگران را برای نظارت بر تغییرات پیشنهادی خود انتخاب کنید و نشان دهید که خودتان هم از تغییرات پیروی می کنید.

8. بازخورد بگیرید:

ایجاد کانال‌های آسان برای کارکنان جهت ارائه بازخورد در مورد راه‌حل‌ها و پیشنهادات شما به بهبود برنامه هایتان کمک زیادی می‌کند. می توانید جلساتی را برگزار کنید تا دیگران تشویق شوند تجربیات خود را در مورد تغییرات به اشتراک بگذارند. استقبال از بازخورد در مراحل اولیه تغییر می تواند به شما کمک کند تشخیص دهید که آیا تغییرات به طور کلی تأثیر مثبت دارند یا خیر.

9. نیازهای آینده را پیش بینی کنید

شما می توانید به صورت دوره ای سیستم های خود را ارزیابی کنید تا مطمئن شوید که با آخرین پیشرفت های صنعت همراه هستید. شما می توانید سیستم خود را با استفاده از شبیه سازی های کامپیوتری، نمودارهای حلقه علّی و نمودارهای رفتار در طول زمان مدل سازی کنید. با این ابزارها می توانید اثرات تغییرات خود را بر روی کل سیستم شبیه سازی کنید.

10. پذیرای تحولات و تغییرات مدل باشید

بخشی از تفکر سیستمی به‌روزرسانی مداوم مدل‌های شما بر اساس داده‌ها، مسائل و نتایج جدید از سیستم است. بهتر است اگر بخواهید مدل خود را در طول زمان تجدید نظر کنید تا به سازمان شما مرتبط باقی بماند. تغییرات گذشته را به طور دوره‌ای مرور کنید تا مطمئن شوید که هنوز تأثیر مثبتی بر تجارت دارند، زیرا سیستم‌هایی که در گذشته کار می‌کردند ممکن است با تکامل کسب‌وکار نیاز به تعدیل داشته باشند.

در پایان

در پایان، تفکر سیستمی به عنوان یک رویکرد جامع و یکپارچه برای درک و مدیریت سازمان‌ها، اهمیت بی‌بدیلی در بهبود عملکرد و دستیابی به اهداف استراتژیک دارد. این رویکرد، با تمرکز بر تجزیه و تحلیل دقیق عناصر و تعاملات بین آن‌ها، به مدیران و تصمیم‌گیرندگان کمک می‌کند تا روابط پیچیده و تأثیرات متقابل درون سازمان را به‌طور کامل بشناسند و درک کنند.

تفکر سیستمی امکان می‌دهد که سازمان‌ها به جای تمرکز بر مشکلات جداگانه و منفرد، به کل سیستم به عنوان یک موجودیت پویا و پیچیده نگاه کنند. این دیدگاه کل‌نگرانه، به شناسایی نقاط ضعف و قوت سیستم کمک می‌کند و به مدیران اجازه می‌دهد تا با دید بازتری به مسائل نگریسته و راه‌حل‌های مؤثرتری را طراحی و اجرا کنند.

با بهره‌گیری از تفکر سیستمی، سازمان‌ها می‌توانند به صورت هوشمندانه‌تری به چالش‌ها و فرصت‌ها پاسخ دهند. برای مثال، هنگامی که یک سازمان با کاهش بهره‌وری مواجه می‌شود، تفکر سیستمی کمک می‌کند تا به جای تمرکز صرف بر افزایش تولید، به بررسی عواملی چون انگیزه کارکنان، کیفیت مدیریت، فرآیندهای کاری و حتی ارتباطات بین واحدها بپردازند. این تحلیل جامع‌تر می‌تواند به راه‌حل‌های پایدارتر و کارآمدتری منجر شود که نه تنها به رفع مشکل موجود کمک می‌کند، بلکه از بروز مشکلات مشابه در آینده نیز جلوگیری می‌نماید.

علاوه بر این، تفکر سیستمی می‌تواند به بهبود هماهنگی و هم‌افزایی بین بخش‌های مختلف سازمان منجر شود. در سازمان‌های بزرگ و پیچیده، واحدهای مختلف اغلب به صورت مجزا عمل می‌کنند و هماهنگی کافی بین آن‌ها وجود ندارد. با اتخاذ رویکرد سیستمی، سازمان‌ها می‌توانند اطمینان حاصل کنند که همه بخش‌ها در جهت یک هدف مشترک حرکت می‌کنند و تأثیرات مثبت عملکرد یک بخش می‌تواند به بهبود عملکرد کل سازمان بیانجامد.

در نهایت، تفکر سیستمی به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با دید بازتری به آینده نگاه کنند و در برابر تغییرات محیطی و بازارهای پویا، انعطاف‌پذیرتر و پایدارتر عمل نمایند. با این رویکرد، سازمان‌ها می‌توانند استراتژی‌های خود را با نگاهی جامع و بلندمدت تدوین کنند و در مسیر رشد و توسعه پایدار گام بردارند. این نه تنها به افزایش کارایی و بهره‌وری سازمان کمک می‌کند، بلکه موجب افزایش رضایت مشتریان، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، و در نهایت، دستیابی به موفقیت‌های بلندمدت و پایدار می‌شود.

شما می توانید جهت مشاهده همه دوره های مدرسه هم آموز بر روی ” توسعه مهارت های فردی ” کلیک کنید و با این دوره ها آشناشوید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط