مدیر پروژه کیست

امین پردازش
امین پردازش
مدیر پروژه، جوابگوی هیئت پروژه و مدیر ارشد نهایی و اختیار اجرای پروژه به صورت روزانه را از طرف هیئت پروژه با توجه به محدودیت های قرار داده شده توسط آن ها دارد.

مسئولیت اولیه مدیر پروژه، کسب اطمینان از آن است که پروژه، محصولات مورد نیاز را با توجه به دامنه های مشخص شده زمان، هزینه، کیفیت، محدوده، ریسک و منافع ایجاد می کنند. همچنین مدیر پروژه، مسئول دست یابی به منافع تعریف شده درمورد کسب وکار نتیجه ظرفیت ایجاد شده توسط پروژه است.

مسئولیت ها:

مسئولیت های مدیر پروژه شامل موارد زیر است:

 • تدوین محصولات مدیریتی خط مبنای زیر، با همکاری نقش های ضمانت گر پروژه و توافق آن ها با هیئت پروژه:
 • خلاصه پروژه، شامل توصیف محصول پروژه
 • رویکرد مدیریت منافع
 • مستندات آغاز پروژه و اجزای آن
 • برنامه های مرحله / مورد خاص و توصیفات محصولات آن
 • بسته های کاری
 • تدوین گزارشات زیر:
 • گزارشات نکات برجسته
 • گزارشات موضوع
 • گزارشات پایان مرحله
 • گزارشات درس ها
 • گزارشات مورد خاص
 • گزارش پایان پروژه
 • نگهداری از سوابق زیر:
 • فهرست رسمی موضوع
 • فهرست رسمی ریسک
 • سوابق روزانه
 • سوابق درس ها
 • متناسب سازی روش پرینس 2 برای مطابقت با موقعیت پروژه، مستند سازی آن، در صورت مناسب بودن در مستندات آغاز پروژه
 • ارتباط با شرکت، مدیریت طرح یا مشتری برای اطمینان از این که کاری از قلم نمی افتد یا مجددا توسط سایر پروژه ها انجام نمی شود.
 • ارتباط با کلیه تامین کنندگان خارجی یا مدیران حسابداری
 • رهبری و ایجاد انگیزش در تیم مدیریت پروژه
 • اطمینان از اینکه انتظارات رفتاری اعضای تیم، ایجاد شده است.
 • مدیریت جریان های اطلاعاتی بین هدایت و تحویل سطوح پروژه
 • مدیریت تولید محصولات مورد نیاز، مسئول کسب پیشرفت کلی پروژه و استفاده از منابع و همچنین به کارگیری اقدام اصلاحی، هرجا که ضروری است.
 • ایجاد و مدیریت رویه های پروژه: مدیریت ریسک، مدیریت موضوع و کنترل تغییر و ارتباطات
 • ایجاد و مدیریت کنترل ای پروژه: نظارت و گزارش دهی
 • اختیار دادن بسته های کاری
 • توصیه هیئت پروژه درباره اختلافات از برنامه
 • اجرای نقش مدیر تیم، مگر آنکه فرد دیگری منصوب شود
 • اجرای نقش پشتیبان پروژه، مگر آنکه فرد دیگری منصوب شود
 • پیاده سازی رویکرد کنترل تغییر
 • اطمینان از این که پرسنل پروژه از رویکرد کن��رل تغییر پیروی می کنند.
 • زمان بندی ممیزی های برای بررسی این که محصولات فیزیکی با سوابق مورد پیکربندی منطبق می باشند و اجرای اقدام اصلاحی درصورت نیاز.

شایستگی:

انواع مختلف پروژه، نیازمند انواع مختلف مهارت های مدیریت پروژه می باشند. مدیر پروژه برای این که موفق باشد، باید قادر به ایجاد تعادل بین مولفه های مختلف نقش های مدیر پروژه برای پروژه خاص خود باشد. شایستگی های کلیدی عبارتند از:

منبع: مدیریت پروژه های موفق با PRINCE2

دوره های مجازی مرتبط با مدیریت پروژه در سایت هم آموز:

– آموزش نرم افزار primavera p6

– برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای 

– شخصیت شناسی و رفتار شناسی

و سایر دوره ها در حوزه مدیریت پروژه …

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط