مدیر ارشد کیست

امین پردازش
امین پردازش

مدیر ارشد، مسئول نهایی پروژه است که به وسیله کاربر ارشد و تامین کننده ارشد پشتیبانی می شود. نقش مدیر ارشد، کسب اطمینان از تمرکز پروژه بر دست یابی به اهداف خود طی حیاتش و تحویل محصولی برای دست یابی به منافع پیش بینی شده است. مدیر ارشد، اطمینان حاصل می کند که پروژه ارزش پولی خود را دارد و رویکرد هزینه، تعادل بین تقاضاهای کسب و کار، کاربر و تامین کننده را ایجاد می کند.

مدیر ارشد طی پروژه مسئول مورد کسب و کار است.

هیئت پروژه، براساس دموکراسی و براساس رای گیری کنترل نمی شود. مدیر ارشد، تصمیم گیرنده نهایی است و در تصمیم گیری توسط کاربر ارشد و تامین کننده ارشد پشتیبانی می شود.

مسئولیت ها:

علاوه بر مجموع مسئولیت های هیئت پروژه، مدیر پروژه مسئولیت های زیر را خواهد داشت:

 • طراحی و انتصاب تیم مدیریت پروژه (به صورت خاص مدیر پروژه)
 • مشارکت در توسعه خلاصه پروژه و رئوس مورد کسب و کار تا اطمینان حاصل کند که پروژه با استراتژی های شرکت همسو می باشد (و ارائه رئوس مورد کسب و کار به شرکت، مدیریت طرح یا مشتری برای تصویب، در صورت نیاز)
 • مشارکت در توسعه جزئیات مورد کسب و کار
 • ایمن سازی تامین نقدینگی پروژه
 • تصویب کلیه قراردادهای اضافی تامین کننده (اگر ارتباط بین تامین کننده و کاربر از نوع تجاری است)
 • جواب گو نگه داشتن تامین کننده ارشد نسبت به کیفیت و یکپارچگی رویکرد تخصصی و محصولات تخصصی ایجاد شده برای پروژه
 • جواب گو نگه داشتن کاربر ارشد نسبت به تحقق منافع تعریف شده درمورد کسب وکار تا اطمینان حاصل شود که بازنگری های منافع برای نظارت بر قابلیت دست یابی مورد کسب و کار انجام شده اند.
 • انتقال مسئولیت برای بازنگری های منافع بعد از پروژه به شرکت، مدیریت طرح یا مشتری
 • نظارت و کنترل پیشرفت پروژه در سطح استراتژیک، به صورت خاص بازنگری منظم مورد کسب و کار
 • ارجاع موضوعات و ریسک ها به شرکت، مدیریت طرح یا مشتری اگر تعدی از دامنه های پروژه، پیش بینی شود
 • اطمینان از این که ریسک های مرتبط با مورد کسب و کار، شناسایی، ارزیابی و کنترل شده اند
 • تصمیم گیری درباره موضوعات ارجاع داده شده، به صورت خاص تمرکز بر استمرار توجیه کسب و کار
 • اطمینان از ضمانت پروژه برای کلیت کسب و کار که پروژه بر تحویل محصولات تمرکز دارد، منافع مورد انتظار کسب و کار حاصل خواهند شد و پروژه در دامنه های توافق شده به اتمام می رسد. درجایی که مناسب است، برخی از فعالیت های کسب و کار به ضمانت گر پروژه تفویض شوند.

منبع: مدیریت پروژه های موفق با PRINCE2

دوره های مجازی مرتبط با مدیریت پروژه در سایت هم آموز:

– آموزش نرم افزار primavera p6

– برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای 

– شخصیت شناسی و رفتار شناسی

و سایر دوره ها در حوزه مدیریت پروژه …

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط