مسیر بحرانی پروژه

امین پردازش
امین پردازش
  • فهرست تمام فعالیت ها و شرح خلاصه ای از هر کدام از آنها را تهیه کنید.
  • زمان مورد انتظار هر فعالیت را مشخص کنید.
  • فعالیت هایی را که باید به اتمام برسند تا فعالیت دیگری شروع شود را مشخص کنید (پیش نیازها).
  • نمودار مسیر اصلی (مسیر بحرانی) را رسم کنید.
  • زمان شروع هریک از فعالیت ها را محاسبه کنید.
  • زمان خاتمه یافتن هرکدام از فعالیت ها را محاسبه کنید.
  • مسیر اصلی را شناسایی کنید.
  • طول زمان انجام پروژه را تخمین بزنید.

استفاده از روش <مسیر اصلی> یا <مسیر بحرانی> (CPM)

روش مسیر بحرانی (CPM) ابزاری برای تعیین زمان انجام فعالیت های پروژه با استفاده از نتایج روش شکست کار (WBC) است. شما می توانید علاوه بر شناختن هر کدام از فعالیت ها به صورت مستقل نقشه توالی انجام آنها را نیز از ابتدا تا انتهای پروژه طراحی کنید.

برخی از فعالیت ها هم زمان با هم پیش می روند، اما گاهی نیز شروع بعضی از فعالیت ها منوط به تمام شدن فعالیتی دیگر است. CPM به شما کمک می کند برای این فرآیند برنامه ریزی کنید. <<فعالیت های اصلی یا فعالیت های بحرانی>> فعالیت هایی هستند که تاخیر در اجرای آنها می تواند روی زمان انجام پروژه تاثیر بگذارد. این فعالیت ها باید در زمان موعود خاتمه یابند تا پروژه به موقع به پایان برسد. شناسایی فعالیت های بحرانی به شما کمک می کند تا به بهترین نحو ممکن برای تامین منابع خود برنامه ریزی کنید. به عنوان مثال پروژه ای را که شامل شش فعالیت با زمان های مورد نیاز زیر است، در نظر بگیرید.

منبع : انتشارات آریانا قلم کتاب همراه مدیران _ مدیریت پروژه؛ راه حل های حرفه ای برای چالش های روزانه

دوره های مجازی مرتبط با مدیریت پروژه در سایت هم آموز:

– آموزش نرم افزار primavera p6

– برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای 

– شخصیت شناسی و رفتار شناسی

و سایر دوره ها در حوزه مدیریت پروژه …

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط