چک لیست کنترل برنامه کیفیت پروژه

امین پردازش
امین پردازش

در کنترل برنامه کیفیت پروژه می توان از چک لیست زیر به عنوان یک الگو استفاده نمود:

کنترل برنامه کیفیت پروژه با در نظر گرفتن ملاحظات زیر انجام می شود:

برنامه مدیریت کیفیت به طور مشخص موارد زیر را پوشش دهد:

 • تعریف کیفیت
 • چگونگی تحقق کیفیت
 • چگونگی کنترل کیفیت
 • برنامه مدیریت کیفیت باید به طور مشخص مسئولیت های مربوط به کیفیت را تعیین کند.
 • تفکیک بین مسئولیت های تضمین پروژه و اعضای تیم پروژه کنترل شود.
 • در تنظیم برنامه کیفیت پروژه آدرس دهی لازم به الزامات مرتبط با محصول و پروژه انجام شود.
 • الزامات مشتری / کارفرما باید در ارزیابی و تحلیل کیفی مورد توجه قرار گیرد.
 • در تنظیم برنامه کیفیت به خواسته های مشتری / کارفرما به طور ویژه آدرس دهی شود.
 • در صورت ضرورت استانداردهای اختصاصی پروژه تدوین شود.
 • روش تحقق استاندارد ها تعیین شود.
 • شیوه ارزیابی ها (انطباق / عدم انطباق با استاندارد ها) تعیین شود.
 • معیارهای پذیرش برای هریک از اقلام تحویلی پروژه تعریف شود به گونه ای که الزامات عملکردی و شرایط ویژه و ضروری را شامل شود.

در تنظیم برنامه کیفیت پروژه قابلیت ها و مشخصات زیر مورد توجه قرار گیرد:

 • قابلیت تولید
 • قبلیت استفاده
 • قابلیت اطمینان
 • قابلیت نگه داشت
 • قابلیت دسترسی
 • قابلیت کاربری
 • قابلیت انعطاف
 • قابلیت پذیرش جامعه
 • قابلیت خریداری
 • توازن و تعادل در هزینه های کیفیت بررسی شود.

مولفه های مختلف کیفیت و تاثیر آن بر کیفیت پروژه مورد توجه قرار گیرد:

 • مولفه های کیفیت فرآیندهای پدیدآوری محصول
 • مولفه های کیفیت فرآیندهای مدیریت پروژه
 • مولفه های کیفیت فرآیند های پشتیبان (سازمان محور)
 • تفاوت میان رتبه (گرید) و کیفیت به روشنی مشخص باشد.
 • ابزارهای متناسب با ماهیت پروژه برای برنامه ریزی، تضمین و کنترل کیفیت پروژه استفاده شود.
 • ارتباط میان آثار تصمیم های موثر بر کیفیت در مراحل مختلف چرخه عمر پروژه تحلیل، ارزیابی و متعادل شود.
 • اولویت رویکرد های پیش گیرانه به روش های اصلاحی مورد توجه قرار گیرد.
 • شیوه شناسایی و تحلیل علل ریشه ای مسائل و نقصان ها به روشنی طرح ریزی شود.
 • تحلیل هزینه های کیفیت مبنای تصمیم گیری ها قرار گیرد.
 • تعادل و توازن اهداف کیفی، زمانی و هزینه ای بررسی و تحلیل شود.
 • نتایج برنامه ریزی ها در قالب برنامه مدیریت کیفیت تدوین شود.
 • برنامه کیفیت پروژه باید با خط مشی کیفی سازمان منطبق باشد.
 • آدرس دهی لازم بین مولفه های برنامه مدیریت کیفیت به روشنی انجام شود.
 • ارزش افزوده فعالیت های مدیریت کیفیت به روشنی قابل تبیین و سنجش باشد.
 • پس از تنظیم برنامه مدیریت کیفیت جزییات ساختار شکست کار پروژه تدقیق / تکمیل شود.

منبع : انتشارات آریانا قلم کتاب استاندارد pmbok

دوره های مجازی مرتبط با مدیریت پروژه در سایت هم آموز:

– ویرایش ششم استاندارد pmbok

– مدیریت سبد پروژه (پرتفولیو)

– مدیریت ریسک پروژه

و سایر دوره ها در حوزه مدیریت پروژه …

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط