چک لیست کنترل تخمین منابع، مدت و هزینه پروژه

امین پردازش
امین پردازش
در کنترل تخمین منابع، مدت و هزینه پروژه می توان از چک لیست زیر به عنوان یک الگو استفاده نمود:

کنترل تخمین منابع، مدت و هزینه پروژه با در نظر گرفتن ملاحظات زیر انجام می شود:

 • لازم است سرفصل تخمین ها با حساب های کنترلی و نیز سرفصل ها و روش های ثبت هزینه ها سازگار باشد.
 • تخمین ها برای تمامی منابع پروژه از جمله موارد زیر صورت پذیرد:

مصالح، تجهیزات و کالاهای پروژه

ماشین آلات پروژه

منابع انسانی پروژه

برون سپاری خدمات

 • تخمین منابع باید مولفه های زیر را در بر بگیرد:

مشخصات منابع

واحد سنجش

قیمت واحد

حجم مورد نیاز

هزینه کل

توزیع زمانی نیاز / مصرف به منبع (با توجه به برنامه زمانی)

 • مبانی و فرضیات انجام تخمین ها مستند باشد.
 • از مبانی و فرضیات یکسان برای تخمین منابع، مدت و هزینه استفاده شود.
 • سازگاری، ارتباط و یکپارچگی تخمین منابع، مدت و هزینه کنترل شود.
 • حداقل از دو رویکرد متفاوت برای تخمین ها استفاده شود.
 • تخمین ها اعتبار سنجی شوند.
 • دقت تخمین ها مشخص باشد.
 • عدم قطعیت ها و موارد ناشناخته تحلیل و در قالب ذخایر مورد توجه قرار گیرند.
 • از حداکثر اطلاعات موجود برای تخمین ها استفاده شود.
 • در صورت امکان از تخمین های مستقل برای کنترل تخمین های انجام شده استفاده شود.
 • از تخمین تفصیلی بسته های کاری یا برنامه ریزی که جزییات آنها مشخص نیست پرهیز گردد.
 • از خبرگان و متخصصان مرتبط در انجام تخمین ها استفاده شود.
 • در صورت ضرورت و پس از تنظیم زیر برنامه های پروژه در سایر حوزه ها، تخمین ها تدقیق شوند.

منبع: انتشارات آریانا قلم کتاب استاندارد pmbok

دوره های مجازی مرتبط با مدیریت پروژه در سایت هم آموز:

– مدیریت پروژه حرفه ای

– مدیریت دانش و درس آموخته ها

– برنامه ریزی و کنترل پروژه حرفه ای

و سایر دوره ها در حوزه مدیریت پروژه …

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط