مدیریت پروژه چیست

امین پردازش
امین پردازش

مدیریت پروژه چیست

ابزاری برای برنامه ریزی و هدایت و اجرای پروژه در یک مقطع زمانی و با هزینه های مشخص می باشد. فرآیندی که با وجود زمان و هزینه تعیین شده سعی بر این دارد که پروژه سروقت اجرایی شود و مدیر پروژه کسی است که پروژه های مختلف را بررسی کرده تا از انجام سروقت آنها اطمینان داشته باشد. مدیر پروژه، هدف پروژه را تعیین می کند. با جزئیات باید توضیح دهد که پروژه قرار است به کجا برسد و به چه چیزهایی دست یابد. وظیفه ی مدیرپروژه نظارت بر عملیات پروژه از زمان شروع تا وقت تکمیل می باشد.

حوزه های دانش مدیریت پروژه را نام ببرید:

 • یکپارچگی پروژه: نمایش فرآیند های مورد نیاز پروژه جهت اطمینان
 • محدوده پروژه: بررسی محدودیت ها در فعالیت اعضای پروژه
 • زمان پروژه: بررسی فرآیندها برای اطمینان از پایان سروقت پروژه
 • هزینه پروژه: بررسی برای اطمینان از چارچوب بودجه مصوب برای اتمام پروژه
 • کیفیت پروژه: بررسی ضرورتهای موثر در اجرای پروژه
 • تدارکات پروژه: بررسی و فراهم کردن کالاو خدمات لازمه برای وجود در پروژه
 • منابع انسانی پروژه: مشخص کننده نحوه بکارگیری افراد به بهترین شکل در پروژه
 • ارتباطات پروژه: اطمینان از تولید جمع آوری انتشار و توزیع به موقع اطلاعات پروژه
 • ریسک پروژه: فرآیندی است که واکنش در مقابل ریسک پروژه را کنترل و مدیریت می کند.

ساختار شکست کار پروژه مبنا و ابزار اصلی تمامی فعالیت ها در برنامه ریزی، اجرا و پایش و کنترل پروژه محسوب می شود. همچنین از کدینگ آن به عنوان ابزار اصلی برای تمامی آدرس دهی های احتمالی پروژه استفاده می شود.

انواع ساختار شکست کار در مدیریت پروژه

 • ساختار فیزیکی
 • ساختار عملیاتی

فرآیند مدیریت پروژه:

 • شروع
 • طرح ریزی
 • اجرای عملیات
 • نظارت بر عملیات
 • پایان

مدیریت‌پروژه یعنی:

 • هدایت پروژه در بازده زمانی مشخص
 • هزینه و كیفیت مشخص به‌سوی ایجاد نتایج مشخص‌
 • فعالیت‌های برنامه‌ریزی ، سازماندهی ، نظارت بر اجرا و هدایت اجرا

كنترل پروژه در این راه از سه عامل زیر بهره میگیرد:

 • پروژه در چه موقعیت و وضعیتی قرار دارد.
 • قیاس وضعیت با برنامه مشخص شده
 • اقدام برای اصلاح وضعیت

مدیریت پروژه وابسته به سه عامل اساسی می باشد که به اتمام برسد:

 • زمان تعیین شده
 • هزینه تعیین شده
 • کیفیت تعیین شده

برنامه ریزی در محیطی معنا دارد که در آن قیدها و محدودیت هایی مطرح شود. اگر هیچ محدودیتی نباشد، برنامه ریزی معنی خاصی ندارد. تصور کنید در یک محیط اداری، منابع بی پایان در دسترس باشند، زمان مشخصی نباشد که آنها را تحویل دهند و کار اینطور باشد که با هر کیفیتی تحویل داده شود؛ در این محیط برنامه ای ضروریت ندارد و هر کسی توانایی دارد هرطوری می خواهد رفتار کند. برای همین در انجام پروژه هایمان باید محدودیت هایی را در نظر بگیریم :

 • بودجه در پروژه
 • زمان در اجرای پروژه
 • افراد و محیط در اجرایی کردن پروژه
 • ابزار و تجهیزات در پروژه
 • اتفاقات پیش بینی نشده(Force Major)

 

استاندارد های مدیریت پروژه:

 • PMBOK (استاندارد مدیریت پروژه آمریکا)
 • PRINCE 2 (استاندارد مدیریت پروژه اروپا)
 • APM
 • BS
 • JPMF

مدارک مدیریت پروژه:

برای مثال با موسسه  pmI آشنا می شویم و گواهینامه هایش را معرفی می کنیم :

 • PMP (شناخته شده ترین)
 • PMI ACP
 • PMI PBA
 • PgMP
 • PFMP
 • PMI RMP
 • PMI SP
 • CA PM

به قلم: سارا زمانیان

دوره های مجازی مرتبط با مدیریت پروژه در سایت هم آموز:

و سایر دوره ها در حوزه مدیریت پروژه…

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط