۱. ساخت چشم انداز ومسیری دقیق   در قدم اول باید چشم‌انداز و مسیری دقیق و دلخواه برای خود بسازیم . وقتی با نگاه منفی