فرسودگی شغلی
فرسودگی شغلی یکی از موضوعات پراهمیت تحقیقات این روزها است. اما در کنار فرسودگی شغلی مورد دیگری هم وجود دارد که اهمیت بسزایی در
چابکی هیجانی و آموزش آنلاین بازارهای مالی و نگرش سیستمی
بگذارید قبل از هر کاری داستانی را برایتان بازگو کنم: سال ها پیش کاپیتانی خوش آوازه در پلِ فرماندهی کشتی جنگی بریتانیایی خود در
مهارت های ارتباطی برای موفقیت در تمامی نقش ها و عنوان ها نقش حیاتی دارند، ‌اما مهارت های به خصوصی وجود دارند که مختص
ضرب المثلی می‌گوید: ” قبل از آنکه در مورد موضوعی فهمیده شوید، اول باید خودتان آن را بفهمید.” ارتباطات یکی از مهم‌‌ترین مهارت‌هایی است