مضمون ریسک

امین پردازش
امین پردازش

پیام کلیدی
مقصد مضمون ریسک، شناسایی، ارزیابی و کنترل عدم قطعیت است و نتیجه آن افزایش توانایی پروژه برابر دست یابی به موفقیت خواهد بود.

در هنگام تلاش برای رسیدن به اهداف، کلیه پروژه ها با عدم قطعیت مواجه می شوند. این عدم قطعیت ممکن است از رویدادهای داخل یا خارج از سازمان حاصل شوند. برای نمونه، ممکن است عدم قطعیت درمورد توانمندی سازمان در توافق محدوده پروژه در مقیاس های زمانی مشخص و یا در دسترس بودن منابع حیاتی باشد. همچنین ممکن است عدم قطعیت درمورد محدوده و شکل نهایی مقررات باشد که مورد نیاز پروژه برای اطمینان از تطابق هستند، وجود داشته باشد.

تعریف: ریسک
رویداد یا مجموعه ای از رویداد های غیرقطعی است که در صورت وقوع، بر دست یابی به اهداف تاثیر خواهند داشت. ریسک اندازه گیری شده ترکیبی از احتمال دریافت تهدید یا فرصت واقع شده و اندازه تاثیر آن بر اهداف است.

ریسک ها در صورت وقوع، می توانند تاثیر مثبت یا منفی بر روی اهداف داشته باشند. PRINCE2 از این اصطلاحات استفاده می کند:

  • تهدید: برای رویدادهای غیرقطعی استفاده می شود که می تواند تاثیر منفی بر اهداف داشته باشد.
  • فرصت: برای رویدادهای غیرقطعی استفاده می شود که می تواند تاثیر مطلوب بر اهداف داشته باشد.

آن ها می توانند بر اهداف پروژه نظیر، تحویل محدوده توافق شده و منافع توافق شده در زمان معین و نیز هزینه و کیفیت تاثیر بگذارد.

توضیح داده شد که کلیه پروژه ها تا حدی ریسک پذیری را دارند، بنابراین پروژه ها نیاز به مدیریت ریسک دارند و انجام این کار در عوض از تصمیم گیری اثربخش پشتیبانی می کند. مدیریت ریسک، محیطی منظم را برای تصمیم گیری پیشگیرانه فراهم می سازد.

تعریف: مدیریت ریسک
فرآیند ها، رویکرد ها و اصول نظام مند بکار گرفته شده برای شناسایی و ارزیابی ریسک ها و سپس برنامه ریزی و پیاده سازی پاسخ های ریسک و اطلاع رسانی فعالیت های مدیریت ریسک با ذی نفعان.

برای اینکه مدیریت ریسک اثربخش باشد:

  • ریسک هایی که ممکن است بر روی پروژه برای رسیدن به اهداف آن تاثیر بگذارند باید شناسایی، ذخیره و توصیف شوند.
  • هر ریسک باید ارزیابی شود تا احتمال، تاثیر و زمان (نزدیکی زمانی) آن درک شود و تا بتوان آن را اولویت بندی کرد. در معرض ریسک بودن کلی، همراه با تاثیر آن بر توجیه کلی کسب و کار برای پروژه باید مورد بررسی قرار گیرد.
  • پاسخ به هر ریسک باید برنامه ریزی شود و به افرادی برای انجام اقدامات لازم تخصیص داده شود.
  • پاسخ های ریسک باید اجراء، نظارت و کنترل شود.

طی این فرآیند، اطلاعات درمورد ریسک ها باید در داخل پروژه و به ذی نفعان داده شود.

مدیریت ریسک اثربخش، اطمینان از این که پروژه قادر به تامین اهدافش باشد و استمرار توجیه کسب و کار معتبر باشد. این تصمیمات را به وسیله اطمینان از این که تیم پروژه، نه تنها ریسک ها فردی را درک می کند بلکه در معرض ریسک بودن کلی که در یک زمان مشخصی وجود دارند را پشتیبانی می کند.

تعریف: در معرض ریسک قرار ��رفتن
مقدار ریسک ایجاد شده توسط سازمان در زمان خاص.

منبع: مدیریت پروژه های موفق با PRINCE2

دوره های مجازی مرتبط با مدیریت پروژه در سایت هم آموز:

– ویرایش ششم استاندارد pmbok

– مدیریت سبد پروژه (پرتفولیو)

– مدیریت ریسک پروژه

و سایر دوره ها در حوزه مدیریت پروژه …

این مطلب را به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مطالب مرتبط