اهمیت انعطاف‌پذیری استراتژی و اجرای آن پیتر دراکر گفته است: “برنامه‌ فقط حاکی از حسن نیت شما برای دنبال کردن مجموعه‌ای از هدف‌های مطلوب است؛ مگر
  یکی از دغدغه های رایج در شرکتها و سازمانهای دریافت کننده خدمات مشاوره مدیریت اطمینان بخشی از توان مشاور در انجام مناسب کاری