آموزش مجازی چگونه آینده صنعت آموزش را متحول خواهد کرد؟

آموزش مجازی چیست؟ موضوع آموزش در هر سنی برای هر کسی معنا و مفهوم دارد. اساساً اینکه افراد بتوانند در مسیری از آموزش حرکت
فناوری آموزش آنلاین یک بازار پر رونق را برای مدارس و دانشگاه ها فراهم کرده که شکل جدیدی از یادگیری و آموزش را به وجود آورده
صورت سود و زیان دلایل متعددی برای سرمایه گذاری در یک شرکت وجود دارد.  شاید آن شرکت در عرصه فعالیت خود پیشرو باشد یا رئیس آن