برای تغییر عادت به چه انگیزه‌هایی نیاز داریم؟

  شما نتیجه عادات خود هستید، و این یعنی تمام تلاش‌های توسعه فردی در نهایت از تغییر عادات نتیجه می‌شوند. در 10 پست آینده،
 برای سال جدید چطور برنامه ریزی و هدف گذاری کنیم؟ همه ما ذوق و شوق و انگیزه خیلی زیادی در ابتدای سال برای برنامه