MBA چیست و چگونه می‌توان در آن متخصص شد؟

دنیای تجارت و کسب‌وکار پر از پیچیدگی و مسائل چند بعدی شده و هر روز در حال تکامل و تغییر است. اینکه بتوانیم خود