چگونه در مقابل مدیران یک ارائه تاثیر گذار داشته باشیم؟

اگر از شما برای ارائه یک ایده یا پروپوزال در حضور یک تیم مدیریت اجرایی دعوت به عمل آمد این بهترین فرصت برای شماست