موفقیت هزارپدر و مادر دارد، اما شکست یتیم است! ضرب‌المثلی قدیمی می‌گوید «موفقیت هزارپدر و مادر دارد، اما شکست یتیم است.» برای درس گرفتن