رضایت و خرسندی مشتری یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی کسب‌وکارهای نوپا است. سرمایه اصلی این کسب‌وکارهای نوآور که ارزشی متمایز ارائه می‌کنند و درعین‌حال از محدودیت
مجموعه ای از افراد می باشد با تخصص های مختلف در سازمان که برای هدف مشابهی تلاش می کنند. کسب و کار برای فراهم کردن نیازهای
اجتماعی کار با دیگران را در قالب آگاهی بخشی، توسعه،کمک یا درمان ترجیح می دهد. توانایی های میان فردی و آموزشی دارد. از فعالیت های معمول
سه فضیلت بازیکن تیم ایدئال فضیلت اول : فروتنی (Humility) در زمینه کار تیمی فروتنی تا حد زیادی همان چیزی است که در نگاه
استارتاپ‌ها در سال‌های‌  آغازبه کار خود با مشکلات و چالش‌های زیادی روبه‌رو می‌شوند. صاحبان این شرکت‌ها در سال‌های اولیه، کسب‌وکار خود را با حس